16 maja 2017r. w Publicznym Gimnazjum w Baborowie odbyło się spotkanie z historykami: panem Markiem Gadowiczem, pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej

we Wrocławiu oraz panem Dariuszem Misiejukiem, kierownikiem Centrum Dokumentacyjnego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” również we Wrocławiu.

    Wygłoszone prelekcje były ściśle związane z goszczącą w murach naszej szkoły IPN-owską wystawą noszącą tytuł: Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna „Inka” 1928–1946. Prelegenci barwnie nakreślili sytuację polityczną naszego kraju w latach powojennych, przybliżyli gimnazjalistom postać „Inki” ciekawie opowiadając o jej patriotyzmie, oddaniu Ojczyźnie, wartościach, którym hołdowała, i za które oddała swoje młode życie. Wykład pana Misiejuka uświadomił słuchaczom również i to, że na terenie naszej gminy, naszego powiatu aktywnie działali, walcząc z sowietyzacją, do niedawna zupełnie zapomniani, Żołnierze Wyklęci.

    Uczniowie w wielkim skupieniu wysłuchali wykładu, wzbogacając swoją wiedzę na temat trudnych kart z historii naszego kraju.

Dzięki hojności wymienionych powyżej instytucji zbiory biblioteki szkolnej oraz pracowni historycznej powiększyły się o księgozbiór, będący skarbnicą wiedzy na temat powojennej Polski, organizacji wówczas działających oraz szeregu postaci, tych powszechnie znanych oraz tych niedawno przywróconych pamięci.  

    Serdecznie dziękujemy!

 

Anna Rozłucka-Jankowska
ZSP w Baborowie


Zapraszamy również do zapozania się z informacją, którą publikuje na swojej stronie Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław. 

>>art. na stronie IPN - Wrocław <<

IMG 8859m

 

 
21980900
22124876